รุกไม่หยุด! “ประเทศไทย” ยืนหนึ่งเมืองหลวง Wellness ของโลก

รุกไม่หยุด! “ประเทศไทย” ยืนหนึ่งเมืองหลวง Wellness ของโลก ผนึกกำลังพันธมิตร! ผลักดันองค์กรต้นแบบด้านสุขสภาพ (Wellness) ทั่วประเทศ

“สุขสภาพ” หรือ “Wellness” เป็นเรื่องสำคัญต่อการสร้างชาติไทยและสร้างคุณประโยชน์ที่มีคุณค่าสูงแก่ประชาชนชาวไทยและประชาคมโลก รวมทั้งยังเป็นประเด็นยุทธศาสตร์แห่งอนาคตในการพัฒนาคน พัฒนาองค์กร พัฒนาธุรกิจ ให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนด้วย จึงมีความจำเป็นต้องเตรียมบุคลากรในประเทศให้มีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ ความสามารถในเรื่อง Wellness ที่จะช่วยเสริมสร้างสุขสภาพที่ดีอย่างเป็นองค์รวม ครบถ้วนทุกมิติ ควบคู่กับการพัฒนาผู้บริหาร และผู้ประกอบการที่สามารถริเริ่มสร้างสรรค์กิจการด้าน Wellness เพื่อสนับสนุนให้ประเทศไทยเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์การเป็น “เมืองหลวง Wellness ของโลก” ต่อไป โดยเหตุนี้ สถาบันการสร้างชาติ ร่วมกับ นักศึกษาหลักสูตรผู้นำการประกอบการ Wellness เพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 3 ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “การพัฒนาสุขสภาพขององค์กรเพื่อการสร้างชาติ” Wellness Corporate Nation-Building หรือ Wellness CNB เป็นโครงการแรกของประเทศไทยและในโลกที่มุ่งสนับสนุนและพัฒนาบุคลากรและองค์กรให้เกิดสุขสภาพ (Wellness) อย่างเป็นองค์รวม

ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ กล่าวว่า “สถาบันการสร้างชาติมีวิสัยทัศน์อยากทำให้ประเทศไทยเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลก เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของโลกด้าน Wellness โดยส่งเสริมให้ที่ทํางานทุกแห่งช่วยให้บุคลากรในองค์กรมี Wellness ครบถ้วนทุกมิติ ช่วยสร้างพื้นฐานสำคัญต่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยทําต้นแบบองค์กร Wellness ให้เกิดขึ้นทั้งประเทศไทยให้มากที่สุด วันนี้ ผมขอแสดงความยินดีกับทุกองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ และองค์กรที่มีผลการดำเนินการที่ดีเลิศจนได้รับรางวัลการเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริม Wellness มิติต่าง ๆ ด้วย”

สำหรับพิธีมอบรางวัลฯ ครั้งนี้ จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2024 ณ โรงแรมแมริออท สุขุมวิท 57 กรุงเทพฯ อย่างยิ่งใหญ่สมกับการก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 สร้างความภาคภูมิใจให้กับองค์กรที่เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก โดย คุณภูพาน นันทิยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะนักศึกษาหลักสูตร นสช.Wellness รุ่นที่ 3 กล่าวต้อนรับ และคุณพฤทธ์ฤทธิ์ เลิศลีลากิจจา ประธานคณะทำงานโครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 3 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาทิ ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ประธานอำนวยการหลักสูตร นสช.Wellness กรรมการแพทยสภา แพทย์ชำนาญการอาวุโส โรงพยาบาลบำรุงราษฏร์ พญ.กัลยรัตน์ สุขเรือง ผู้อำนวยการหลักสูตร นสช.Wellness กรรมการผู้จัดการ International Society of Wellness (ISW) แพทย์ประจำสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ อดีตปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อดีตปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คุณวัชรี มากหวาน ผู้แทนอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดร.นพ.ศุภฤกษ์ สื่อรุ่งเรือง ผู้แทนอธิบดีกรมอนามัย คุณอัญชลี จิตรเสนาะ ผู้แทนอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน คุณนงค์ลักษณ์ กอวรกุล ผู้แทนเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ฯลฯ ร่วมงานในครั้งนี้

โครงการ Wellness CNB รุ่นที่ 3 มีองค์กรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เข้าร่วมกว่า 80 องค์กร โดยมีองค์กรที่ได้รับรางวัลต้นแบบในด้านต่าง ๆ จากหลายหน่วยงาน อาทิ บริษัท สมุนไพร ภูมิพฤกษา จำกัด บริษัท บียอนด์ แล็บโบราโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อินเตอร์โรล (ประเทศไทย) จำกัด สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท เดอะ ไพรส์ แอนด์ ดรีมส์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด บริษัท สุขุมวิทซิตี้มอลล์ จำกัด บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด บริษัท ดาน่า สไปเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยองค์กรที่ได้รับรางวัล Thailand Wellness Corporate Nation-Building Award ครั้งที่ 3 ได้แก่ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

ปิดท้ายกับคำมั่นสัญญาสำคัญที่แต่ละองค์กรจะรักษาความเป็นต้นแบบในการดูแลพนักงานและบริหารจัดการอย่างเป็นระบบให้เกิดสุขสภาพภายในองค์กรอย่างยั่งยืน ถือได้ว่าเป็นการรวมพลังเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายองค์กร พร้อมจะร่วมผลักดันนำประเทศไทยไปสู่การเป็นเมืองหลวง Wellness ของโลก ได้อย่างแน่นอน

สำหรับองค์กรที่สนใจขอรับรางวัลและเข้าร่วมโครงการ Wellness CNB ผ่าน https://www.wellness-cnb.com/wellnesscnb-award

You may also like...