Category: ประชาสัมพันธ์

ปส. เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น หวังวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจาก กฎหมายนิวเคลียร์ หลังบังคับใช้มา 7 ปี

ในวันที่ 13 มิถุนายน 2567 นางสาวอั...